Według Zygmunta Freuda miarą zdrowia człowieka jest jego zdolność do miłości i pracy.


Psychoterapia Wrocław

Do poszukiwania pomocy skłania przeżywanie cierpienia. Może ono być następstwem wypadków losowych, bądź też uogólnionego poczucia, iż jakość życia nie jest taka, jakiej człowiek oczekuje.

Psychoterapia jest drogą do poznania siebie, dzięki czemu lepiej rozumiemy swoje potrzeby i łatwiej podejmujemy ważne życiowe decyzje.

W Gabinecie pomagamy osobom przeżywającym kryzysy życiowe, pojawiające się w następstwie niefortunnych wydarzeń.
Prowadzimy psychoterapię nerwic, zaburzeń depresyjnych.
Pomagamy osobom doświadczającym napadów nieuzasadnionego lęku.

Prowadzimy psychoterapię zaburzeń osobowości.

Współpracujemy z lekarzem psychiatrą w razie konieczności przeprowadzenia konsultacji medycznej lub podjęcia leczenia farmakologicznego.

We współpracy ze Specjalistą Terapii Uzależnień oferujemy również psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji, jak też destrukcyjnych zachowań, takich jak patologiczny hazard czy erotomania.

Zobacz pełen zakres oferowanej przez nas pomocy