Według Zygmunta Freuda miarą zdrowia człowieka jest jego zdolność do miłości i pracy.


Psychoterapia Wrocław

Do poszukiwania pomocy skłania przeżywanie cierpienia. Może ono być następstwem wypadków losowych, bądź też uogólnionego poczucia, iż jakość życia nie jest taka, jakiej człowiek oczekuje.

Psychoterapia jest drogą do poznania siebie, dzięki czemu lepiej rozumiemy swoje potrzeby i łatwiej podejmujemy ważne życiowo decyzje.

Jako psycholog pomagam osobom przeżywającym kryzysy życiowe, pojawiające się w następstwie niefortunnych wydarzeń.
Prowadzę psychoterapię nerwic.
Leczę zaburzenia depresyjne.
Pomagam osobom doświadczającym napadów nieuzasadnionego lęku.
We współpracy ze specjalistą terapii uzależnień, Gabinet Psychoterapii przeprowadza również psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji, jak też destrukcyjnych zachowań, takich jak patologiczny hazard czy erotomania.

Zobacz pełen zakres oferowanej przez nas pomocy

Poznaj bliżej nasz zespół - Psycholog Wrocław:
Anna Makowczyńska-Skwara - psychoterapeuta
Grażyna Jankiewicz - specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta