Psychoterapia Wrocław

Do poszukiwania pomocy skłania przeżywanie cierpienia. Może ono być następstwem wypadków losowych, bądź też uogólnionego poczucia, iż jakość życia nie jest taka, jakiej człowiek oczekuje.

Psychoterapia jest drogą do poznania siebie, dzięki czemu lepiej rozumiemy swoje potrzeby i łatwiej podejmujemy ważne życiowe decyzje.

W Gabinecie pomagam osobom przeżywającym kryzysy życiowe, pojawiające się w następstwie niefortunnych wydarzeń.
Prowadzę psychoterapię nerwiczaburzeń depresyjnych.
Pomagam osobom doświadczającym napadów nieuzasadnionego lęku.

Prowadzę psychoterapię zaburzeń osobowości.

Współpracuję z lekarzem psychiatrą w razie konieczności przeprowadzenia konsultacji medycznej lub podjęcia leczenia farmakologicznego.

We współpracy ze Specjalistą Terapii Uzależnień oferuję również psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji, jak też destrukcyjnych zachowań, takich jak patologiczny hazard czy erotomania.

Zobacz pełen zakres oferowanej pomocy


I conduct psychotherapy in English.


Gabinet wyposażony jest w tunelowy sterylizator powietrza dla zachowania higieny pomieszczenia.