Kontakt

Gabinet Psychoterapii Anna Makowczyńska-Skwara
ul. Armii Krajowej 1, 53-126 Wrocław (Gabinet nr 5)


Psychoterapeuta
Anna Makowczyńska-Skwara

tel. 691-958-333


Specjalista Terapii Uzależnień, Psychoterapeuta
Grażyna Jankiewicz

tel. 501-366-344

przyjmuje: ul. Armii Krajowej 1, Wrocław


Lekarz psychiatra
Katarzyna Leszczyńska

tel. 606-286-236

przyjmuje: ul. Bobrza 12/30, Wrocław

Gabinet Psychoterapii - lokalizacja: