Pomoc osobom w kryzysie, czyli psychoterapia dla osób doświadczających następstw różnych zdarzeń losowych

Przyczyną pogorszenia funkcjonowania mogą być przyczyny zewnętrzne. Dla każdego człowieka trudna jest inna sytuacja. Przeżywanie trudności objawia się jednak podobnie - niepokojem, obawą o przyszłość, przeżywaniem żalu i głębokiego smutku, bezsennością, lękiem, poczuciem, że człowiek sobie nie poradzi.

Dzięki terapeutycznym rozmowom można spojrzeć na sprawę z innej perspektywy, a terapeutyczna obecność drugiej osoby pozwala łatwiej przejść trudny czas.