Psychoterapia

Psychoterapia psychodynamiczna skoncentrowana na przeniesieniu (TFP) - leczenie relacją
Symptomy, z którymi Pacjent zgłasza się do terapii są manifestacją ukrytych, emocjonalnych czynników i stanów. W procesie psychoterapii dochodzi do ich odtworzenia w obrębie relacji terapeutycznej. Można je dzięki temu zidentyfikować, a poprzez oddziaływanie terapeutyczne - zmienić. Psychoterapia psychodynamiczna skoncentrowana na przeniesieniu polega na stworzeniu Pacjentowi warunków do bezpiecznego odkrywania i zmiany tego, co przysparza mu trudności.

Psychoterapia indywidualna
Sesje terapeutyczne mają miejsce regularnie, o stałej porze. Sesja trwa 50 minut.
Trzy do czterech pierwszych spotkań poświęcone są diagnozie. Całkowity czas trwania procesu terapeutycznego zależy od problemu, z jakim zgłasza się Pacjent.


Terapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień prowadzona jest metodą behawioralno – poznawczą. Polega ona na identyfikowaniu destrukcyjnych przekonań i zachowań Pacjenta i zastępowaniu ich nowymi. Dzieje się tak dzięki uczeniu się konstruktywnego myślenia i zachowania.

Jest wsparta psychoedukacją, czyli dostarczaniem niezbędnej wiedzy na temat uzależnienia, co ułatwia zrozumienie mechanizmów choroby i jej leczenie.

Psychoterapia indywidualna
Spotkania terapeutyczne mają miejsce raz w tygodniu, o stałej porze. Sesja trwa 50 minut.

Psychoterapia grupowa
Spotkanie grupowe odbywa się raz w tygodniu, trwa dwie godziny.