Psychoterapia

Psychoterapia psychodynamiczna skoncentrowana na przeniesieniu (TFP) - leczenie relacją
Na dobre bądź złe samopoczucie człowieka wpływ mają nieświadome postawy, założenia i potrzeby, których człowiek nie jest w stanie rozpoznać samemu. Ujawniają się one w relacji pacjenta z psychologiem, dzięki czemu można je zidentyfikować, a poprzez leczącą relację terapeutyczną - zmienić. Psychoterapia psychodynamiczna polega na stworzeniu pacjentowi warunków do bezpiecznego odkrywania i zmiany tego, co przysparza mu trudności.

Psychoterapia indywidualna
Sesje terapeutyczne mają miejsce regularnie, o stałej porze. Sesja trwa 50 minut.
Trzy do czterech pierwszych spotkań poświęcone są diagnozie. Całkowity czas trwania procesu terapeutycznego zależy od problemu, z jakim zgłasza się pacjent.


Terapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień prowadzona jest metodą behawioralno – poznawczą. Polega ona na identyfikowaniu destrukcyjnych przekonań i zachowań pacjenta i zastępowaniu ich nowymi. Dzieje się tak dzięki uczeniu się konstruktywnego myślenia i zachowania.

Jest wsparta psychoedukacją, czyli dostarczaniem niezbędnej wiedzy na temat uzależnienia, co ułatwia zrozumienie mechanizmów choroby i jej leczenie.

Psychoterapia indywidualna
Spotkania terapeutyczne mają miejsce raz w tygodniu, o stałej porze. Sesja trwa 50 minut.

Psychoterapia grupowa
Spotkanie grupowe odbywa się raz w tygodniu, trwa dwie godziny.